Tư vấn sản phẩm
Tư vấn Mua Hàng
Tư vấn Nhà Hàng

test

31/07/2020
test
Cách nhận biêt yến sào thật

Yến sào (tổ yến) là món cao lương mỹ vị đứng đầu danh sách "bát trân sơn hào hải vị" của bậc quyền quý xưa kia...

Yến sào dùng sao cho tốt
Dù rất tốt cho sức khỏe nhưng người đang cảm mạo, dương khí suy yếu, tiêu lỏng... không nên dùng yến sào. 

EU code: DL 125 DL 356 HK 238