Tư vấn sản phẩm
Tư vấn Mua Hàng
Tư vấn Nhà Hàng

Chính sách chất lượng


“Tươi ngon, Trọn vẹn” (Fresh to your plate)

Cam kết các nguyên tắc
 • Cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, đủ về số lượng, giao hàng đúng hạn cho khách hàng từ nguồn nguyện liệu đầu vào được chọn lọc kỹ.
 • Đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo luật định.
 • Trung thực, công bằng và có tinh thần hợp tác trong cách ứng xử với đồng nghiệp, nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng và mọi giao dịch có liên quan.
 • Tạo điều kiện cần thiết về nguồn lực, môi trường làm việc, chăm lo đời sống và phát triển nhân viên, hướng tới cộng đồng.
 • Tuân thủ luật pháp, nội quy, qui chế, chính sách của công ty trong mọi hoạt động có liên quan.
 • Luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường sống, chính sách xanh trong khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu.
 • Đảm bảo chính sách chất lượng được thấu hiểu, thực hiện và duy trì ở tất cả các cấp, các bộ phận của công ty.
Hiểu về chính sách chất lượng công ty: “Tươi ngon, trọn vẹn” (Fresh to your plate)
1.Tươi ngon: được hiểu là sản phẩm có chất lượng được bán tới tay người tiêu dùng cuối cùng mà vẫn giữ được sự tươi ngon của nguyện liệu đầu vào, vị đặc trưng vốn có của sản phẩm.

2.Trọn vẹn:
 • Đối với khách hàng: trọn vẹn được hiểu là khi mua hay dùng sản phẩm của Hải Nam, ngoài sự an tâm về chất lượng, khách hàng còn có nhiều sự lựa chọn với sản phẩm đa đạng, được phục vụ ân cần, chu đáo, nhanh chóng của đội ngũ nhân viên Hải Nam để đảm bảo sự thỏa mãn không chỉ về sản phẩm mà còn về dịch vụ.
 • Đối với đối tác, nhà cung cấp: trọn vẹn được hiểu là khi giao dịch làm ăn với Hải Nam, đối tác hay nhà cung cấp sẽ bình đẳng, tin cậy, cùng có lợi trong các giao dịch và hợp tác lâu dài để cùng phát triển.
 • Đối với nhân viên: trọn vẹn được hiểu là tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm việc với năng suất cao nhất trong môi trường làm việc thân thiện cùng với những ưu đãi tương xứng với thành tích đạt được trong công việc.
 •  Đối với công ty: trọn vẹn được hiểu là đạt được sự thịnh vượng trong hoạt động kinh doanh và có sự phát triển bền vững theo thời gian. Để đạt được điều này, cần có sự “tươi ngon” của sản phẩm, “trọn vẹn” của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, và nhân viên trên cơ sở tuân thủ luật định và chú trọng đạo đức kinh doanh.
Do đó, “TƯƠI NGON, TRỌN VẸN” vừa là mục tiêu vừa là động lực, kim chỉ nam cho tất cả hoạt động của công ty trong hiện tại và tương lai.
 
Yến sào Hải Nam
EU code: DL 125 DL 356 HK 238